Hà Nội, Thứ Hai Ngày 22/07/2024

Chỉ đạo giải quyết các bản án khó thi hành trên địa bàn TP. Phú Quốc

TDVN Theo Báo Công lý 07:24 22/03/2024

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc giải quyết các bản án vướng mắc, khó thi hành trên địa bàn TP. Phú Quốc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành giao UBND TP. Phú Quốc, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc khẩn trương rà soát, tổng hợp các bản án hành chính có liên quan đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, đối với các bản án, quyết định hành chính địa phương có đủ cơ sở pháp lý để kháng cáo, khiếu nại bản án quyết định của Tòa án thì thực hiện quyền kháng cáo, khiếu nại theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp không có cơ sở pháp lý để kháng cáo, khiếu nại bản án (quyết định) thì nghiêm túc thực hiện quy định; đồng thời phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các bản án cụ thể.

Đối với các bản án hành chính có nội dung hoặc những điểm chưa rõ thì gửi văn bản yêu cầu Tòa án đã ra bản án giải thích để thi hành. Trường hợp có vướng mắc về quy định của pháp luật cụ thể thì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tham mưu kiến nghị Tổ Công tác của Chính phủ xem xét.

Đối với các bản án Tòa án tuyên xử hủy các quyết định bồi thường buộc UBND TP. Phú Quốc thực hiện nhiệm vụ công vụ theo quy định của pháp luật hoặc ban hành quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư hay kiến nghị UBND thành phố ban hành quyết định bồi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng giao Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc chỉ đạo UBND các xã, phường căn cứ vào nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, thực hiện việc xét duyệt lại nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo chấp hành nghiêm trách nhiệm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 3 và Điều 12 Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.

Trường hợp bản án tuyên chưa phù hợp mà có đủ căn cứ để khiếu nại giám đốc thẩm và còn thời hiệu khiếu nại giám đốc thẩm thì thực hiện khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm nhưng vẫn phải thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn UBND TP. Phú Quốc trong áp dụng pháp luật nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bản án.

Đối với các bản án tuyên xử hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định bồi thường; buộc hoặc kiến nghị UBND TP. Phú Quốc ban hành quyết định bồi thường mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng giao UBND TP. Phú Quốc báo cáo cụ thể, trường hợp tại thời điểm thu hồi đất có giá bồi thường các dự án lân cận thì đề xuất Hội đồng thẩm định giá xem xét quyết định. Trường hợp không có giá tại thời điểm thu hồi đất thì đề nghị UBND TP. Phú Quốc sớm tổ chức thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trình Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất.

Đối với nội dung các bản án Tòa án tuyên hủy quyết định thu hồi đất mà để thực hiện các bản án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ, rà soát bản án tuyên của Tòa án tham mưu UBND tỉnh hủy hoặc hủy một phần quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền). Sau khi có chủ trương của UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Phú Quốc tiếp tục thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nội dung tuyên của bản án tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cho Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích nằm trong quyết định giao đất, cho thuê đất; tham mưu UBND tỉnh có Văn bản gửi Tòa án về việc thực hiện bản án như đã nêu trên.

Đối với kinh phí bồi thường để thực hiện các bản án: Giao UBND TP. Phú Quốc tổng hợp kinh phí bổ sung thực hiện các bản án hành chính gửi Sở Tài chính để rà soát tổng hợp, báo cáo và đề xuất cụ thể việc giải quyết trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến.

Trên cơ sở báo cáo của UBND TP. Phú Quốc, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát và đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét có ý kiến để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định hoàn thành trong tháng 4/2024.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng Tư vấn thực hiện các bản án hành chính trên địa bàn tỉnh hoàn thành trong tháng 4/2024

Link gốc : https://congly.vn/chi-dao-giai-quyet-cac-ban-an-kho-thi-hanh-tren-dia-ban-tp-phu-quoc-421717.html

Bạn đang đọc bài viết Chỉ đạo giải quyết các bản án khó thi hành trên địa bàn TP. Phú Quốc tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp luật