Hà Nội, Chủ nhật Ngày 25/07/2021

Ninh Thuận: Thanh tra Chính Phủ kiến nghị xử lý liên quan nhiều dự án

THƯƠNG HIỆU CÔNG LUẬN 14:58 08/01/2021

Ngày 14/8/2020, Thanh tra Chính Phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 1392/TB- TTCP việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi

Quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014- 2018.

--

Nhiều dự án có liên quan

Kết luận của Thanh Tra Chính Phủ nêu lên một số ưu điểm, nhưng đồng thời cũng nêu ra những khuyết điểm và kiến nghị, xử lý. Trong đó, nhiều vấn đề liên quan các dự án:

“- Tại một số dự án, việc đưa đất vào sử dụng còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất được bàn giao cũng như hạ tầng đấu nối cấp nước, cấp điện không đồng bộ…; một số dự án do năng lực của nhà đầu tư còn hạn chế; có dự án vi phạm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quản lý rừng (Dự án Khu vui chơi giải trí và trồng rừng phòng hộ ven biển), chồng lấn Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến Titan và diện tích đất rừng (Dự án Mũi Dinh Ecopark), vi phạm trật tự xây dựng… dẫn đến chậm tiến độ thực hiện đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp.

- Việc quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế: Tỷ lệ lấp đầy tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập đạt thấp; Đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp chậm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai (Khu công nghiệp Du Long, Dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam”; một số dự án trong khu công nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư tại vị trí chưa phù hợp quy hoạch ngành nghề được duyệt.

- Một số hồ sơ xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất áp dụng không đúng pháp luật…; Việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai chưa thường xuyên, kịp thời, đến thời điểm thanh tra (30/6/2019) số tiền còn phải thu là 27,415 tỷ đồng.

- Chưa có kế hoạch, phương án cụ thể để khai thác quỹ đất đã thu hồi (của các dự án vi phạm)…

- Quản lý quỹ đất công không chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích…; hầu hết các địa phương cho thuê đất nông nghiệp không thông qua đấu giá…

- Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại địa phương còn có những nội dung chưa phù hợp…

- Đối với công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn nhà nước… để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm; một số vi phạm về kinh tế, tài chính cần phải được xử lý như phê duyệt lại dự toán, điều chỉnh giá trị hợp đồng xây dựng, giảm trừ thanh quyết toán và thu hồi về ngân sách nhà nước với số tiền gần 28,367 tỷ đồng….

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án không sử dụng vốn nhà nước có một số sai phạm, khuyết điểm…”

Trong “Kiến nghị, xử lý”, Tổng Thanh tra Chính Phủ đã kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ nhiều vấn đề có liên quan đến các dự án đầu tư như:

“Giao Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận:

- Điều chỉnh Văn bản số 1319/UBND- KTTH ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh về việc cải cách quy trình thủ tục đăng ký đầu tư; Quyết định số 76/2015/QĐ- UBND ngày 02/11/2015 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất…

- Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng; khắc phục ngay các thiếu sót, sai phạm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quản lý đất khu công nghiệp, đất công ích, đất rừng.

- Rà soát các phương án giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất; xác định lại giá thuê đất đối với các trường hợp áp dụng không đúng quy định về phương pháp xác định giá đất (dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Điện lực; dự án Khu du lịch khách sạn và giải trí phức hợp Khánh Hải); tiếp tục thực hiện việc xác định lại giá thu tiền sử dụng đất theo văn bản của UBND tỉnh Ninh Thuận (dự án Khu đô thị mới Đông Bắc K1; dự án Khu đô thị biển Bình Sơn- Ninh Chữ K2)…

- Khẩn trương đưa Dự án cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các xã thuộc huyện Ninh Phước và Khu công nghiệp Phước Nam, xây dựng Hệ thống cấp nước Cà Ná- Phước Nam huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam vào hoạt động; có phương án phù hợp để xử lý đối với Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

- Rà soát, xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi đất đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, vi phạm tiến độ đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án…

- Kiểm tra, rà soát, xem xét điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đã cấp với một số dự án có diện tích đất chưa được Thủ tướng Chính Phủ cho phép chuyển đổi đất rừng và đất khoáng sản Titan ra khỏi quy hoạch; đối với Dự án Mũi Dinh Ecopark, UBND tỉnh Ninh Thuận cần phối hợp với Bộ Công Thương (là đơn vị chủ trì), Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính Phủ xem xét, quyết định; rà soát việc xác định giá đất, nộp tiền sử dụng đất, chấp hành về quy hoạch, xây dựng, huy động vốn, phương án kinh doanh của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đối với một số dự án đã được Quyết định chủ trương đầu tư ngoài thời kỳ thanh tra, như: Dự án Sunbay Park Hotel & Resort của Công ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận

- Xử lý về kinh tế, tài chính: Thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 188,187 tỷ đồng. Cụ thể như sau, khoản phải thu sau quyết toán dự án hoàn thành nhưng đến nay chưa thu hồi được, số tiền 8,986 tỷ đồng; Thu hồi về ngân sách số tiền: 13, 431 tỷ đồng (gồm: 11,028 tỷ đồng tại dự án Hồ chứa nước sông Than do đã chi sai quy định; 604,298 triệu đồng của dự án Vườn Quốc gia Núi Chúa giai đoạn 2016- 2020 do quyết toán hợp đồng tăng sai chi phí xây dựng; 719,713 triệu đồng tại dự án Xây dựng đập hạ lưu sông Dinh do thực hiện nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế; 671,194 triệu đồng tại dự án Nâng cấp mở rộng bến cảng cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải do nghiệm thu, quyết toán trùng lặp hạng mục công trình); 408 triệu đồng tại dự án Hồ chứa nước sông Than do bố trí vốn không đúng phê duyệt của UBND tỉnh. Thu hồi số tiền 138,355 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thu nộp ngân sách nhà nước với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, số tiền còn phải thu nộp là 27,415 tỷ đồng.”

Vướng mắc pháp lý của Mũi Dinh Ecopark đã được tháo gỡ

Trong các dự án có liên quan kể trên, Mũi Dinh Ecopark đã thực hiện đúng yêu cầu của Thanh tra Chính Phủ: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 210/TB- VPCP ngày 22/6/2020, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Ninh Thuận thống nhất. Ngày 29/6/2020, Bộ Công Thương có Văn bản 4702/BCT- CV gửi Thủ tướng Chính Phủ: “…Khu vực quặng titan Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (88 ha). Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh ra khỏi quy hoạch thăm dò khai thác titan để triển khai Dự án đầu tư Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục có Văn bản số 2227/UBND- KTTH kiến nghị Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 6634/BTNMT- ĐCKS gửi Văn phòng Chính Phủ; Bộ Công thương kính đề nghị Thủ tướng Chính Phủ xem xét chấp thuận việc điều chỉnh khu vực khoáng sản titan Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (với diện tích 88 ha) ra khỏi Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ- TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013…”

Khu vực dự án Mũi Dinh Ecopark, Ninh Thuận

Khu vực dự án Mũi Dinh Ecopark, Ninh Thuận (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Ngày 14/7/2020, Thủ tướng Chính Phủ có Văn bản số 904/TTg-CN gửi Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Ninh Thuận: “…Đồng ý đề nghị của Bộ Công thương…về việc điều chỉnh khu vực khoáng sản titan Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (diện tích 88 ha) ra khỏi Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan…”. Như vậy, vướng mắc pháp lý của dự án Mũi Dinh Ecopark theo yêu cầu của Thanh tra Chính Phủ đã được tháo gỡ.

Khu du lịch TANYOLI, khu vực Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận

Khu du lịch TANYOLI, khu vực Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Trần Minh Ngọc)

Được biết, đối với các nhà đầu tư, Ninh Thuận là vùng đất mới nhiều tiềm năng nhưng đầy khó khăn thách thức. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm “trải thảm đỏ” của chính quyền, nhiều dự án đầu tư lớn đổ về địa phương này. Chỉ tính riêng lĩnh vực du lịch, đến tháng 12/2019, Ninh Thuận có 58 dự án du lịch được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, với quy mô diện tích trên 1.867 ha, tổng vốn đăng ký trên 27.000 tỷ đồng. Trong đó có: 18 dự án đi vào hoạt động với quy mô 166 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 3.362 tỷ đồng; 12 dự án đang triển khai thi công, với quy mô diện tích 1.187 ha, tổng vốn đầu tư 13.319 tỷ đồng; 28 dự án đang hoàn tất thủ tục để triển khai với quy mô 514 ha , tổng vốn đăng ký đầu tư 11.018 tỷ đồng. Một số dự án quy mô lớn như: Tổ hợp SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang quy mô 3.300 phòng/căn hộ; Khu du lịch Ninh Chữ Sailing Bay quy mô 3.600 phòng, căn hộ; Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark quy mô 5.000 phòng, đang được triển khai thi công…. Việc sai sót trong quá trình thu hút đầu tư, triển khai là khó tránh khỏi. Chính Phủ đã có Nghị Quyết số 115/NQ- CP ngày 31/8/2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế- xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018- 2023. Vi phạm tại Ninh Thuận vẫn phải xử lý nghiêm minh, nhưng cần xem xét tính đặc thù của địa phương này.

Link gốc : https://thuonghieucongluan.com.vn/ninh-thuan-thanh-tra-chinh-phu-kien-nghi-xu-ly-lien-quan-nhieu-du-an-a110769.html

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Thanh tra Chính Phủ kiến nghị xử lý liên quan nhiều dự án tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: toasoan.tieudungvietnam@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Pháp luật