Ông Nhân bị phạt tổng số tiền 67,5 triệu đồng vì đã giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký và không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ông Kim Ngọc Nhân đã đăng ký mua 567.520 cổ phiếu CMS từ ngày 20/9/2019 đến ngày 18/10/2019; tuy nhiên ông Nhân đã thực hiện giao dịch mua 676.000 cổ phiếu CMS và bán 108.480 cổ phiếu CMS trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2019 đến ngày 24/9/2019.

Như vậy, ông Nhân đã thực hiện giao dịch không đúng khối lượng đã đăng ký (mua vượt 108.480 cổ phiếu CMS so với khối lượng đã đăng ký) và không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch bán 108.480 cổ phiếu CMS).

CMVIETNAM được thành lập năm 2007, ngành nghề kinh doanh chính là cung ứng lao động theo mô hình tự quản lý, điều hành cho các dự án xây dựng hạ tầng, dân dụng như cầu, đường, hầm, nhà xưởng...; Nhận thầu nhân công trọn gói hoặc nhận thầu xây lắp theo từng hạng mục, khối lượng công việc.

Vốn điều lệ của CMS là 172 tỷ đồng, do doanh nhân Phạm Minh Phúc (SN 1977, quê Hải Dương) làm Chủ tịch HĐQT công ty.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019, CMVIETNAM đạt doanh thu 321 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018, đóng góp lớn nhất là hoạt động xây dựng trong và ngoài nước.

Tuy nhiên do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong năm, lần lượt tăng 71%, 941%, 37%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của CMS giảm hơn một nửa, còn 3,6 tỷ đồng.

Nhờ doanh thu đột biến từ thanh lý TSCĐ, CMS năm 2019 báo lãi sau thuế 2,9 tỷ đồng - gấp gần 3 lần con số 1 tỷ đồng khiêm tốn trong năm trước.

Tuy vậy, vấn đề lớn nhất trên BCTC của CMVIETNAM là việc quản lý tài sản, cụ thể là các khoản phải thu và nợ xấu.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2019, tổng phải thu khách hàng là 109 tỷ đồng, trích lập dự phòng 9 tỷ; tổng phải thu khác là 59 tỷ, trích lập dự phòng gần 40 tỷ.

Ngoài ra CMVIETNAM còn treo trên bảng cân đối kế toán khoản nợ xấu gần 50 tỷ đồng - chiếm , toàn bộ không có khả năng thu hồi, bao gồm các khoản nợ từ Cavico Điện lực TN (21,5 tỷ), Cavico Việt Nam (12,6 tỷ), CTCP Thuỷ điện sông Bạc (5,9 tỷ), Cavico Khai thác mỏ (5,7 tỷ đồng)... cùng hàng loạt doanh nghiệp "họ" Cavico khác.