Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 24/05/2024

Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

taichinhdoanhnghiep.net.vn 09:44 28/02/2022

Theo Tổng cục Thuế, trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế củng cố, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế

Tổng cục Thuế cho biết thời gian qua đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo toàn ngành, trong đó đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phối hợp với cơ quan công an quản lý địa bàn, chuyển cơ quan công an điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không khai hoặc khai giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng.

chuyen-co-quan-dieu-tra

Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết, thực hiện qua các hình thức như: phát “Thư ngỏ” tại Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận “Một cửa”; hướng dẫn các Chi cục Thuế phát “Thư ngỏ” tại các Văn phòng công chứng, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Bộ phận “Một cửa” của UBND các quận, huyện, thị xã và tại các Chi cục Thuế. Đăng tải các bài báo trên website của Cục Thuế, phóng sự tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, Tổng cục Thuế triển khai xây dựng chuyên đề Thanh tra - Kiểm tra đối tượng và kiểm tra công vụ trong lĩnh vực công chứng và công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại các Chi cục Thuế. Thực hiện đối chiếu các hồ sơ khai thuế để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các thông tin người nộp thuế cung cấp, xác định các trường hợp khai thiếu doanh thu, khai sai giá bán hoặc giá bán không phù hợp, trên cơ sở đó xác định trường hợp rủi ro cao về thuế để yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế;

Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi trốn thuế, gian lận thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, thực hiện ấn định thuế, truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các Cục Thuế chủ động phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đề xuất UBND tỉnh xây dựng Đề án chống thất thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo đó chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng Bảng giá đất sát với giá đất phổ biến trên thị trường. Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn: tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai đúng thực tế giá mua bán trong các giao dịch chuyển nhượng bất động sản; đồng thời, thu thập thông tin, rà soát cơ sở dữ liệu để xác định doanh thu, đôn đốc khai, nộp thuế theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu cơ quan thuế phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền; những hành vi vi phạm không thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, cơ quan thuế củng cố, hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, không khai, hoặc khai giá trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá thực tế chuyển để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành. Cơ quan chủ trì phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị tham gia có sự thống nhất ý kiến trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả vụ việc.

Link gốc : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chuyen-co-quan-dieu-tra-truong-hop-tron-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-d27867.html

Bạn đang đọc bài viết Chuyển cơ quan điều tra trường hợp trốn thuế chuyển nhượng bất động sản tại chuyên mục Pháp lý bất động sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0989 285 285 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp lý bất động sản