Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 20/07/2024
Nhu cầu tiếp tục suy giảm buộc nhà đầu tư bất động sản phải rút về các thị trường truyền thống để “bảo toàn lực lượng”, nên thị trường tỉnh lẻ phải “nép mình” theo.
1 2 3 4 ... 5