Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 30/09/2022

NHNN dự thảo quy định: Tăng dự phòng rủi ro để đẩy nhanh 'dọn dẹp' nợ xấu phát sinh

TDVN 20:30 22/05/2021

NHNN cho biết sẽ lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2013/TT-NHNN, quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro.

Giải thích cho lần sửa đổi này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi ban hành được 5 năm, Thông tư số 39/2013/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2018/TT-NHNN cho phù hợp với thực tế vận hành.

Điểm nổi bật nhất trong thông tư là Ngân hàng Nhà nước dự định rút ngắn thời gian cho vay quá hạn và tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro để phản ánh đúng nghiệp vụ cho vay tái cấp vốn và mức độ rủi ro của nghiệp vụ này theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16956/BTC-TCNH ngày 6/12/2013.

Theo đó, bổ sung khoản 3 điều 6 về các khoản tái cấp vốn được phân loại theo mức độ rủi ro tăng dần gồm 5 nhóm có quy định cụ thể và rõ ràng về thời hạn gia hạn nợ.

Cụ thể, tại khoản 1, Điều 1 của dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 39 có điều chỉnh: Thay vì quy định dưới 1 năm như tại Thông tư 39, thì tại dự thảo Thông tư sửa đổi lần này các khoản tái cấp vốn không quy định thời hạn thanh toán phát sinh dưới 06 tháng (Nhóm 1); dự thảo Thông tư cũng quy định các khoản tái cấp vốn đã quá hạn dưới 6 tháng, thay vì 1 năm như trước đây (Nhóm 2); hay dự thảo Thông tư quy định các khoản tái cấp vốn đã quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm, thay vì 1 năm đến 2 năm như tại Thông tư 39 (Nhóm 3)...

Thông tư 39 cũng còn một số hạn chế, bất cập, chưa quy định cụ thể nội dung “các khoản phải thu khác”. Ảnh: NHNN.

Dự thảo Thông tư cũng nêu, sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng khoản dự phòng rủi ro để xử lý tổn thất và sau khi đã thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản tổn thất nhưng không thể thu hồi được, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định cho xuất toán khoản tổn thất đã xử lý bằng khoản dự phòng rủi ro ra khỏi tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán (khoản 7, Điều 1 dự thảo Thông tư).

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 9 tại Thông tư 39 theo hướng: Đối với các khoản phải thu quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư này được quy định: Các khoản phải thu có khả năng tổn thất, không thu hồi được trong quá trình hoạt động mà Ngân hàng Nhà nước có đủ bằng chứng tin cậy xác định đối tượng phải thu là tổ chức đã phá sản, giải thể, đối tượng phải thu là cá nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận của bệnh viện) hoặc đã chết, hoặc khoản nợ đã yêu cầu thi hành án nhưng không thể thực hiện được do đối tượng nợ bỏ trốn khỏi nơi cư trú (có văn bản của cơ quan thi hành án hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi đối tượng thu nợ có hộ khẩu thường trú).

Trong quá trình rà soát, NHNN chưa phát sinh các trường hợp tổn thất khác, do đó hiện nay không có cơ sở để cụ thể hóa quy định này nên NHNN đề xuất bỏ nội dung quy định này tại Dự thảo Thông tư. "Nếu tương lai NHNN phát sinh trường hợp tổn thất khác phù hợp với quy định về chế độ tài chính, NHNN tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung vào quy định vào văn bản quy phạm pháp luật"

Giải thích cho lần sửa đổi này, NHNN cho biết, sau khi ban hành được 5 năm, Thông tư số 39/2013/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 37/2018/TT-NHNN cho phù hợp với thực tế vận hành.

Về cơ bản, Thông tư số 39/2013/TT-NHNN và Thông tư số 37/2018/TT-NHNN đã tạo lập được một cơ chế đầy đủ, cụ thể trong việc trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của NHNN; là cơ sở để xử lý các khoản tổn thất phát sinh trong quá trình hoạt động của NHNN (rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng, rủi ro phát sinh từ nghiệp vụ thanh toán, ngân quỹ và các khoản tổn thất từ hoạt động khác…) tuân thủ theo cơ chế tài chính của NHNN được quy định tại Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thông tư 39 cũng còn một số hạn chế, bất cập như: Chưa quy định cụ thể nội dung “Các khoản phải thu khác”; chưa có quy định về trình tự xử lý các khoản tổn thất đang theo dõi ngoại bảng; … dẫn đến tình trạng thiếu căn cứ pháp lý cụ thể khi thực hiện. Vì vậy, NHNN cho rằng, việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư 39 là cần thiết.

Theo Doanh nhân Việt Nam

Link gốc : https://doanhnhanvn.vn/ngan-hang-nha-nuoc-cu-the-quan-ly-su-dung-du-phong-rui-ro-32726.html?fbclid=IwAR2uCIR_QERhZKcJOnWICIIhk8tFbb4vRPhVJLq9OixtL3DRclojnpEcMC0

Bạn đang đọc bài viết NHNN dự thảo quy định: Tăng dự phòng rủi ro để đẩy nhanh 'dọn dẹp' nợ xấu phát sinh tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng