Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 05/03/2021
Điều đáng nói, khi cơ quan chức năng đến làm việc, cuộc thi vẫn diễn ra bình thường và có những biểu hiện khác lạ khi những thí sinh được thông báo nhận chứng nhận sau vì lý do... tay đang cầm hoa.
VKS cho rằng quá trình điều tra và xét xử đã làm rõ Hứa Thị Phấn không sử dụng 1.037 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án mà rút tiền mặt để chiếm đoạt, gây thiệt thiệt cho Trustbank hơn 901 tỷ đồng.