Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 03/06/2023

Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh): Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

TDVN 14:38 12/05/2022

Kết luận Thanh tra số 170 ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ rõ những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư cũng được chỉ ra. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đang xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau 2 năm kể từ khi có Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh, sai phạm của Dự án
Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa vẫn chưa được khắc phục.

Điểm tên nhiều sở, ngành

Trong bài viết “Vì sao “chợ trá hình” vẫn tồn tại?” số báo ra ngày 6/5/2022, Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh những sai phạm tại Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa chưa được khắc phục dù Kết luận Thanh tra đã chỉ ra cách đây gần 2 năm. Đáng nói, tại Kết luận thanh tra số 170, UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ ra trách nhiệm cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương về việc khắc phục sai phạm và xem xét xử lý kỷ luật nhưng đến nay việc khắc phục vẫn “dậm chân tại chỗ”.

Theo Kết luận thanh tra, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, cấp giấy phép xây dựng, chịu trách nhiệm chính trong việc không xử lý cụ thể các vấn đề được các sở, ngành, địa phương nêu, đề nghị.

Trong thẩm định thiết kế và cấp giấy phép xây dựng công trình “Trung tâm Thương mại dịch vụ” không đáp ứng tiêu chuẩn, quy mô, tên gọi của “Trung tâm thương mại” theo Quyết định số 1371/2004/QĐ BTM ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Nội dung thẩm định chưa đánh giá, làm rõ thiết kế chi tiết mặt bằng không gian kinh doanh thương mại tầng 1. Cấp phép xây dựng chưa đảm bảo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014. Tạo sơ hở trong quản lý, bức xúc đối với một số tiểu thương kinh doanh tại Chợ thị xã Kỳ Anh.

Trong việc ban hành Văn bản số 2931/SXD QLHĐXD ngày 22/11/2019 thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình Trung tâm thương mại dịch vụ vào thời điểm chưa phù hợp.

Đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (nay là Văn phòng UBND tỉnh) chịu trách nhiệm chính trong việc không tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh giao “cơ quan có chức năng đầu mối” chủ trì lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan trước khi cho nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung quy hoạch đất trung tâm thương mại).

Đơn vị này cũng không giao “cơ quan có chức năng đầu mối” tham mưu ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Không tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Sở Xây dựng trước khi tham mưu đồng ý cho điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 7 Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh và Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 4/11/2015 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Trong quá trình kiểm tra dự án (Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 12/QĐ-SKHĐT ngày 20/2/2017) đã không đánh giá, làm rõ đối với Công ty và các cơ quan liên quan về quy trình, thủ tục bổ sung mục tiêu đầu tư dự án phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 4, Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014.

Đối với Sở Công thương, chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, định danh hạng mục khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của hạng mục chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định.

Riêng UBND huyện Kỳ Anh chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chưa đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 4252/QĐ-UBND ngày 4/11/2015, Thông báo số 304/TB-UBND ngày 18/9/2018 trong việc cấp phép xây dựng cho các hộ dân mua đất ở (quy hoạch đất ở liền kề, biệt thự của dự án) không căn cứ mục tiêu quy hoạch khu dân cư của dự án để cho các hộ dân xây dựng nhà tạm với mục đích kinh doanh như chợ, vi phạm quy hoạch đất ở và quy hoạch khu dân cư của dự án được duyệt, làm phức tạp thêm tình hình.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào cuộc

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chủ động làm việc, yêu cầu, hướng dẫn Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa thực hiện việc khôi phục lại kết cấu bên trong tầng 1 của công trình được gọi là “Trung tâm thương mại dịch vụ” theo thiết kế bản vẽ thi công được duyệt phù hợp với mục đích, công năng sử dụng của công trình trung tâm thương mại và đưa công trình vào hoạt động đảm bảo các quy định hiện hành.

38 khu vực kinh doanh trong “Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa” được “hô biến” thành 381 ki ốt “kinh doanh như chợ” và chưa được khôi phục lại.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về thương mại dịch vụ, hướng dẫn Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa tổ chức sử dụng cơ sở thương mại dịch vụ nêu trên theo đúng mục tiêu của dự án và các quy định hiện hành.

Đồng thời tham mưu văn bản để UBND tỉnh báo cáo Bộ Công thương nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM cho phù hợp với tình hình thực tế về kinh doanh thương mại dịch vụ tại các địa phương, cơ sở và phù hợp với các văn bản, quy định khác đã được ban hành.

Ông Nguyễn Quốc Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi có Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh, Thanh tra Sở đã kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp với huyện Kỳ Anh khắc phục sai phạm và đã báo cáo UBND tỉnh. Trách nhiệm xử phạt, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sai phạm thuộc về UBND huyện Kỳ Anh vì huyện là đơn vị cấp phép cho “Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa”.

Tuy nhiên, theo các văn bản của Sở Xây dựng Hà Tĩnh cung cấp cho phóng viên thì đơn vị chỉ kiểm tra, phát hiện, đánh giá nguy cơ và đề xuất hướng xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng tại 16 căn nhà liền kề của 2 hộ dân Nguyễn Quốc Văn, Nguyễn Quốc Hải.

Riêng đối với việc chủ đầu tư tự ý “biến” 38 khu vực kinh doanh trong “Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa” thành 381 ki ốt “kinh doanh như chợ” thì chưa được đơn vị này đả động đến. Ngoài ra, chợ rau, cá mọc xung quanh “Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa” cũng chưa có cơ quan, tổ chức, đơn vị nào bắt tay vào khắc phục.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Mai Trường Sinh cho biết, Sở đã nghiêm túc đốc thúc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật, đảm bảo thời hạn do UBND tỉnh giao.

Liên quan đến các hành vi vi phạm tại Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở Nội vụ chuyển hồ sơ liên quan đến đề nghị xem xét việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với các tập thể, cá nhân. “Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang làm” - ông Sinh nói.

“Chủ đầu tư (Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa) phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án và “cam kết thực hiện dự án”; có trách nhiệm khắc phục và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan để khắc phục nghiêm túc các sai phạm” - Kết luận Thanh tra số 170 UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ.

Theo Đại Đoàn Kết

Link gốc : http://daidoanket.vn/sai-pham-tai-du-an-khu-dan-cu-phu-nhan-nghia-ky-anh-ha-tinh-lam-ro-trach-nhiem-cua-cac-to-chuc-ca-nhan-5686046.html

Bạn đang đọc bài viết Sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh): Làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại chuyên mục Pháp luật. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Pháp luật