Hà Nội, Thứ Năm Ngày 18/04/2024
Chip Brewer, Chủ tịch và CEO của Callaway đã trở thành lãnh đạo mới nhất từ bỏ mức lương cơ bản của mình trong bối cảnh Covid-19 gây ra những thiệt hại không nhỏ cho doanh thu của công ty.
1 2 3 ... 4