Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 22/01/2022

Soi nợ xấu của các nhà băng công bố tài chính: Seabank đang dẫn đầu!

Tri thức trẻ 06:17 13/01/2020

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 ở mức 2,31%. Trước đó, SeABank cũng cho biết đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong năm 2019.

Vietcombank

Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của ngân hàng đạt 23.155 tỷ đồng, chính thức cán mốc 1 tỷ USD sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm 2019 giảm mạnh từ mức 0,97% hồi đầu năm xuống còn 0,77% cuối năm 2019.

Số nợ xấu nội bảng chỉ ở mức 5.699 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ, tương đương giảm 8% so với cuối năm 2018. Dư nợ nhóm 2 ở mức 2.344 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 0,38% giảm gần một nửa so với năm trước. Thu nợ ngoài bảng đạt 3.179 tỷ đồng. Tỷ lệ bao nợ xấu đạt mức cao 182,8%.

Đến ngày 12/1/2020, đã có 12 trong hơn 30 nhà băng công bố kết quả kinh doanh năm 2019. Cả 12 ngân hàng này đều có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch năm

Agribank

Chưa tiết lộ cụ thể con số lợi nhuận, song lãnh đạo Agribank cho biết lợi nhuận năm 2019 vượt kế hoạch đặt ra đầu năm (11.000 tỷ). Trước đó, 11 tháng đầu năm, lợi nhuận của ngân hàng đã đạt gần 11.700 tỷ đồng. Nợ xấu có chuyển biến tích cực khi ngân hàng đã hoàn thành việc mua lại trước hạn toàn bộ các khoản nợ đã bán cho VAMC. Thu nợ sau xử lý đạt trên 12.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng khoảng 1,4%, giảm so với mức 1,6% cuối năm 2018. Tổng tài sản đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng (dư nợ tín dụng toàn hệ thống hiện đạt hơn 8,2 triệu tỷ đồng). Thu dịch vụ đạt gần 6.700 tỷ đồng.

VietinBank

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 của ngân hàng đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018 và vượt 26% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm chỉ còn mức 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%). Nhờ tăng trích lập dự phòng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng mạnh từ 93% lên 128%.

Tổng tài sản ngân hàng đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm trước. Trong đó dư nợ tín dụng đạt 952.000 tỷ đồng, tăng 7,2%. Tổng huy động đạt 892.000 tỷ đồng, tăng 5%, trong đó nguồn vốn không kì hạn đạt 143.000 tỷ đồng, góp phần đưa chỉ số CASA của VietinBank tăng mạnh so với cuối năm 2018.

BIDV

Đến 31/12/2019, tổng tài sản BIDV đạt 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2018, tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư năm 2019 đạt xấp xỉ 1,3 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,098 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2018, chiếm 13,4% thị phần tín dụng toàn ngành; Riêng dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 21,5%, quy mô đến 31/12/2019 đạt 374.526 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,1% tổng dư nợ, tiếp tục dẫn đầu thị trường về quy mô tín dụng bán lẻ...

Tổng nguồn vốn huy động năm 2019 đạt 1,35 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,2% so với năm 2018; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,168 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%, thị phần tiền gửi khách hàng chiếm 11,5% toàn ngành.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn ngân hàng đạt 10.768 tỷ đồng, ROA đạt 0,61%, ROE đạt 15,2%...Đây là các con số lợi nhuận cao kỷ lục của nhà băng này từ trước tới nay.

MBBank

MBBank cho biết, cuối năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 400.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2018. Tài sản sinh lời tăng trưởng 13% và chiếm tỷ trọng 96% tổng tài sản của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 ở mức rất cao đạt trên 10.000 tỷ, tăng khoảng 30% so với năm 2018 và vượt 5% kế hoạch được ĐHCĐ thông qua trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức rất thấp, dưới 1%.

HDBank

Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng hôm 4/1, lãnh đạo nhà băng này cho biết năm 2019 lãi trước thuế hơn 5.018 tỷ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018 và là mức cao kỷ lục của ngân hàng từ trước tới nay. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ ở mức 0,9%. Trong giai đoạn 2013 tới nay HDBank đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 60%/năm.

Sacombank

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 của Sacombank dự kiến đạt gần 3.200 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch đã cam kết tại đại hội đồng cổ đông; tổng tài sản đạt 457.000 tỷ đồng, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 413.000 tỷ đồng, cho vay đạt hơn 296.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu hiện đã giảm xuống còn 1,75%.

TPBank

Lợi nhuận trước thuế năm vừa qua của TPBank đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 1.610 tỷ đồng tương đương 71,3% so với năm trước và vượt hơn 21% so với kế hoạch đề ra.

Tổng huy động vốn đạt trên 147 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018; Tín dụng đạt gần 102 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 20% trong đó tập trung chủ yếu vào bán lẻ; Tỷ lệ nợ xấu ở mức gần 1%. Trong năm 2019, TPBank đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, ngoài ra còn đã trích bổ sung dự phòng đủ để tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng.

OCB

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của OCB đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018. Năm 2019 còn là năm thứ 3 liên tiếp OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%. Tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh với hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) lần lượt trên 2,4% và 28%.

Tổng tài sản của OCB tại thời điểm cuối năm 2019 đạt khoảng 120.000 tỷ đồng.

SeABank

SeABank cho biết, kết thúc năm 2019, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng đạt hơn 1.390,69 tỷ đồng, tăng 768,26 tỷ đồng tương đương 123,4% so với năm 2018.

Tổng tài sản đạt 157.398 tỷ đồng, tăng 12,04%. Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 98.613 tỷ đồng, tăng 17,46%, tổng huy động thị trường 1 đạt 95.727 tỷ đồng tăng 13,5. Tổng thu thuần ngoài lãi của SeABank đạt 2.316 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 44% so với tổng thu thuần.

Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,6%. Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 9%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38,5%. Tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,75% tăng 120,6% và 12,03% tăng 61,69% so với 2018.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 ở mức 2,31%. Trước đó, SeABank cũng cho biết đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong năm 2019.

NamABank

Đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 94.657 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2018 và vượt 10% kế hoạch; Huy động vốn thị trường 1 đạt 75.157 tỷ đồng, tăng 32,2% so với năm trước và vượt 4% kế hoạch; Dư nợ cho vay thị trường 1 đạt 67.546 tỷ đồng, tăng 32,9% so với năm trước và vượt 13% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 925 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2018 và vượt 16% so với kế hoạch đề ra.

BacABank

Tại buổi lễ tổng kết mới đây, lãnh đạo ngân hàng cho biết tổng tài sản BacABank cuối năm 2019 ước đạt 107.975 tỷ đồng, vượt qua mốc 100.000 tỷ đồng. Trong năm 2019, vốn điều lệ tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với năm 2018 đạt mức 6.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 928 tỷ đồng; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như Tổng huy động vốn, Tổng dư nợ, Thu dịch vụ… đều hoàn thành kế hoạch. Tính đến 31/12/2019, ngân hàng có mạng lưới 135 điểm giao dịch, gồm Hội sở, 40 chi nhánh, 94 Phòng giao dịch tại 31 tỉnh thành trên toàn quốc.

Bạn đang đọc bài viết Soi nợ xấu của các nhà băng công bố tài chính: Seabank đang dẫn đầu! tại chuyên mục Tài chính ngân hàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Tài chính ngân hàng
Trong tổng số 211 doanh nghiệp chào bán trái phiếu ra công chúng thì có 129 doanh nghiệp chưa niêm yết, chất lượng thông tin và trách nhiệm công bố thông tin vì vậy còn tương đối hạn chế.