Hà Nội, Thứ Tư Ngày 01/02/2023

Bắc Ninh: Chủ đầu tư dự án Yên Phong Central City cam kết chưa thế chấp ngân hàng?

TDVN 15:25 07/10/2022

Khách hàng đặt dấu hỏi cho việc: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị - Chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cam kết chưa thế chấp ngân hàng?

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp ngân hàng.

Dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 22/6/2020. Dự án do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị làm chủ đầu tư theo Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 127.466.888.000 đồng. Dự án có tổng diện tích hơn 8,5 ha (Trong đó diện tích đất ở trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 32.212,6 m2, chia thành 321 lô). Dự án được UBND huyện Yên Phong cấp Giấy phép xây dựng số 24/GPXD cho Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị ngày 20/4/2021.

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có thông báo số 2180/SXD-QLN về việc kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với 236 lô đất ở thuộc dự án ĐTXD “khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong (Thay thế văn bản số 2139/SXD-QLN ngày 29/10/2021).

van-ban-1665048118.jpg Kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh có ý kiến: 236 lô đất ở theo đơn đề nghị 113/CV-KĐT ngày 13/10/2021 đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, tại thông báo này Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp ngân hàng.

Theo đó, thông báo nêu rõ: Về thế chấp dự án hoặc nhà ở hình thành trong tương lai. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp dự án hay một phần dự án và các lô đất ở đang đề nghị bán nhà ở hình thành trong tương lai nêu trên cho bất cứ tổ chức cá nhân nào và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ phía ngân hàng

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp ngân hàng là như vậy! Tuy nhiên, theo thông tin từ phía Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hoàn Kiếm đăng kí trên hệ thống đăng ký trực tuyến (Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp) như sau:

Ngày 27/2/2020 Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Khu đô thị đã kí 2 hợp đồng thế chấp – Giao dịch bảo đảm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Cụ thể, Hợp đồng số 2307.02/20MB/HĐBĐ (Mô tả tài sản bảo đảm: Toàn bộ số dư phát sinh tại Tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thu từ người mua, góp vốn, huy động vốn khác tại Dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong mở tại HDBank bao gồm: Tài khoản số 021704070007970 mở tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) - PGD Đống Đa.Thuộc sở hữu của: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô Thị).

Và, Hợp đồng số 2307.01/20MB/HĐBĐ (Mô tả tài sản bảo đảm: Quyền tài sản phát sinh từ Dự án Khu nhà ở xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong tại địa chỉ xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Dự án), bao gồm:

Toàn bộ Quyền đòi nợ, khoản phải thu hiện tại và hình thành trong tương lai, các lợi ích, khoản tiền thu được từ việc khai thác, kinh doanh phát sinh theo các Hợp đồng hợp tác đầu tư/góp vốn hợp tác kinh doanh/liên doanh/liên kết/mua bán/thuê/thuê mua nhà ở chung cư (sau đây gọi chung là Hợp đồng huy động vốn) tại Dự án bao gồm nhưng không giới hạn: toàn bộ số tiền nhận được, quyền thụ hưởng đối với khoản phải thu, quyền thụ hưởng khoản tiền có được từ việc thực hiện bảo lãnh thanh toán/thực hiện hợp đồng, quyền yêu cầu Bên thanh toán phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Trong trường hợp Bên thanh toán theo các Hợp đồng huy động vốn thực hiện mua bảo hiểm thanh toán/được bảo lãnh thanh toán và Bên bảo đảm là Bên thụ hưởng thì toàn bộ số tiền bảo hiểm/tiền Bên bảo lãnh thanh toán (nếu có) cũng là tài sản bảo đảm.

Toàn bộ các quyền tài sản khác hiện hữu và sẽ hình thành trong tương lai của Bên bảo đảm với tư cách là Chủ đầu tư Dự án, bao gồm và không giới hạn các tài sản sau: Toàn bộ các khoản hoa lợi, lợi tức, các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh/khai thác giá trị Quyền sử dụng đất, quyền đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án; Quyền được đầu tư và khai thác tại Dự án, quyền thụ hưởng các khoản tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ phát sinh trong quá trình triển khai Dự án,....

Các khoản hoa lợi, lợi tức, các khoản lợi thu được phát sinh từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Toàn bộ tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển, phương tiện giao thông cơ giới).

Trừ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất/Văn phòng đăng ký đất đai. Thuộc sở hữu của: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô Thị.

so-xay-dung-1665048203.jpg Khách hàng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi cho việc, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô Thị cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp ngân hàng?

Trao đổi nhanh với PV, đại diện Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hoàn Kiếm cho biết: Thông thường, nếu trên hệ thống vẫn thể hiện những thông tin giao dịch bảo đảm thì những hợp đồng thế chấp đó chưa được tất toán. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt, ngoại lệ khác.

Theo thông tin từ phía Sở Xây dựng Bắc Ninh: Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, Sở đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô Thị báo cáo về nội dung này. Sau khi Công ty có báo cáo cụ thể, tùy mức độ vi phạm (nếu có) Sở Xây dựng sẽ xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Như vậy, trước những thông tin công khai đang diễn ra đối với dự án Yên Phong Central City khách hàng hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi cho việc cam kết với Sở Xây dựng Bắc Ninh chưa thế chấp ngân hàng của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị ?

Và thiết nghĩ, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cần nhanh chóng yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Khu Đô thị báo cáo và trả lời rõ ràng, chính xác về thông tin này. Đồng thời, để định hướng dư luận cũng như để khách hàng nắm được thông tin về dự án./.

Link gốc : https://www.moitruongvadothi.vn/bac-ninh-chu-dau-tu-du-an-yen-phong-central-city-cam-ket-chua-the-chap-ngan-hang-a112145.html

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Chủ đầu tư dự án Yên Phong Central City cam kết chưa thế chấp ngân hàng? tại chuyên mục Vấn đề hôm nay. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0978 499 550 Hoặc email: [email protected]
Tin cùng chuyên mục Vấn đề hôm nay